Besöket hos Konstlist

En verk­li­gen inspi­re­ran­de och beri­kan­de dag i Heby!

Besö­ket hos Konst­list var myc­ket trev­ligt och upp­skat­tat av båda parter.
Roligt att se deras nya, frä­scha loka­ler och att träf­fa alla anställda.
Vi bjöds på god mat och dryck och blev visa­de runt i loka­ler­na. Patrik och Has­se demon­stre­ra­de sina oli­ka maski­ner (pp-skä­ra­re, klipp, spik­ma­ski­ner mm) och vi fick väl­ja och vra­ka bland deras sto­ra sor­ti­ment av ram­list- och kartong-prover.
En skön buss med trev­lig buss­chauf­för och top­pen­vä­der  gjor­de ock­så sitt till den fina stämningen!

Recent Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.