Category Archives: Medlemmar

Protected: Protokoll

The­re is no excerpt becau­se this is a pro­tec­ted post.

Besöket på Litografiska på Sundbygård

Klic­ka på län­ken för att läsa om stu­die­be­sö­ket. Lito­gr Muse­et i Huddinge

Protected: Logotyp att ladda ner

The­re is no excerpt becau­se this is a pro­tec­ted post.

SM I KONSTINRAMNING

Den 5 feb­ru­a­ri arran­ge­ras SM i konstin­ram­ning! Täv­ling­en anord­nas i sam­band med Glas­da­gen på nya Qua­li­ty Hotel Glo­be i Stock­holm. Under dagen kom­mer Glas­da­gens del­ta­ga­re få till­fäl­le att rös­ta på sin favo­rit bland SM-täv­­lings­­bi­dra­gen — Publi­kens Favo­rit 2016 och en proffsju­ry kom­mer … Con­ti­nue rea­ding

Besöket hos Konstlist

En verk­li­gen inspi­re­ran­de och beri­kan­de dag i Heby! Besö­ket hos Konst­list var myc­ket trev­ligt och upp­skat­tat av båda par­ter. Roligt att se deras nya, frä­scha loka­ler och att träf­fa alla anställ­da. Vi bjöds på god mat och dryck och blev visa­de … Con­ti­nue rea­ding

Gesällprov i Konstinramaryrket

Inbjudan_gesallprov_16 okt_2015 Provbestammelser_Konstinramaryrket_150320

Protected: Årsmöte 23 april 2015

The­re is no excerpt becau­se this is a pro­tec­ted post.

Protected: Lyckad träff på Artipelag!

The­re is no excerpt becau­se this is a pro­tec­ted post.

Protected: Ur konsumentlagen

The­re is no excerpt becau­se this is a pro­tec­ted post.

Protected: Information till medlemmarna.

The­re is no excerpt becau­se this is a pro­tec­ted post.