Category Archives: Nyheter

SM I KONSTINRAMNING

Den 5 feb­ru­a­ri arran­ge­ras SM i konstin­ram­ning! Täv­ling­en anord­nas i sam­band med Glas­da­gen på nya Qua­li­ty Hotel Glo­be i Stock­holm. Under dagen kom­mer Glas­da­gens del­ta­ga­re få till­fäl­le att rös­ta på sin favo­rit bland SM-täv­­lings­­bi­dra­gen — Publi­kens Favo­rit 2016 och en proffsju­ry kom­mer … Con­ti­nue rea­ding

Gesällprov i Konstinramaryrket

Inbjudan_gesallprov_16 okt_2015 Provbestammelser_Konstinramaryrket_150320

Protected: Ur konsumentlagen

The­re is no excerpt becau­se this is a pro­tec­ted post.