Category Archives: Ramar

Besöket hos Konstlist

En verk­li­gen inspi­re­ran­de och beri­kan­de dag i Heby! Besö­ket hos Konst­list var myc­ket trev­ligt och upp­skat­tat av båda par­ter. Roligt att se deras nya, frä­scha loka­ler och att träf­fa alla anställ­da. Vi bjöds på god mat och dryck och blev visa­de … Con­ti­nue rea­ding