Historik

Det första mötet ägde rum den 24 maj 1899.
Då närvarade C F Smedberg vald till Ordförande, Claes Hultberg vald till sekreterare, Axel Johansson, FR Elving, Gustav Svensson, G Bergström och J Johansson.

Föreningens syfte var att söka åstadkomma en allmän och stark sammanslutning av yrkesutövare, höja yrkesskickligheten inom facket, gagna gemensamma intressen och medverka till genomförande av för yrket och dess utövare fördelaktiga villkor.

Du kan  lita på din rammakare som är medlem i SRFF
STOCKHOLMS RAM OCH FÖRGYLLERIIDKAREFÖRENING.

Srff har alltid arbetat hårt för att höja kompetensen inom yrket och anpassat sig till dagens yrkeskrav. I början var det glasmästeri och förgylleriyrket som dominerade, sedermera tillkom rammakeriyrket, det är nu det mest representerade. Vi kan skryta med att föreningen är en branschorganisation och granskningsnämnd för gesäll- och mästarbrev inom förgylleri, förgyllerirestaurering och stil/spegelmakare.

Våra ordförande under åren.
C F Smedberg Glasmästare (1899 – 1904)

August Andersson Förgyllare (1904 – 1917)
Edvard Nilsson Glasmästare (1917 – 1939)
Nils Hultberg Förgyllarmästare (1939 – 1950)
Gösta Larsson Förgyllarmästare (1950 – 1970)
Nils Löfgren Förgyllare (1970 – 1972)
Arne Kämpe Rammakare (1972 – 1978)
Henry Elterby Rammakare (1978 – 1989)
Katarina Lindgren Rammakare (1989 – 1993)
Ulf Gyllner Rammakare (1993 – 2001)
Per Larsson Förgyllare (2001 –  2005)
Jan Lundin Rammakare (2005 –  2009)
Björn Rodell Rammakare (2009-  2012)
Johannnes van Natijne Rammakare (2012 – 2014)
Louise Almstedt (2015-

Comments are closed.