Kvalitetspolicy

Alla medlemmar skall arbeta utifrån kvalitetspolicyn som innebär att:

  • Medlemmarna har dokumenterad yrkesskicklighet t ex genom yrkesbevis som gesäll- och Mästarbrev eller lång erfarenhet inom sitt yrke.
  • Medlemmarna tar ansvar för att arbetet blir utfört på fackmässigt sätt.
  • Kvalitén med vilken arbetet utförs skall synas, kännas och bestå.
  • Reklamationer tas på allvar och ses som en möjlighet att lära mer om kundens förväntningar och krav.
  • Medlemmarna är uppdaterade på ny teknik och nya material och väger alltid in miljöaspekterna.

Comments are closed.