SM I KONSTINRAMNING

Den 5 feb­ru­a­ri arran­ge­ras SM i konstin­ram­ning! Täv­ling­en anord­nas i sam­band med Glas­da­gen på nya Qua­li­ty Hotel Glo­be i Stockholm.

Under dagen kom­mer Glas­da­gens del­ta­ga­re få till­fäl­le att rös­ta på sin favo­rit bland SM-täv­lings­bi­dra­gen — Publi­kens Favo­rit 2016 och en proffsju­ry kom­mer att utse Svensk Mäs­ta­re i Konstin­ram­ning 2016. Pris­ut­del­ning i de båda täv­lingska­te­go­ri­er­na för­rät­tas under den avslu­tan­de mid­da­gen på Qua­li­ty Hotel Globe.

Anmäl dig till SM i konstin­ram­ning senast den 18 december!

Läs mer om täv­ling­en på föl­jan­de länk. SM_Konstinramning_2016

Recent Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.